Jak zatočit s chudobou?

Když má někdo hluboko do kapsy, potřebuje nejednou nalézt způsob, jak to napravit. A je logické, že není řešením nechat si pro pětník vrtat koleno. Daleko rozumnější je vzít si půjčku, pokud už tedy neexistuje lepší varianta, jak přijít k penězům. Jenže zatímco nabídek půjček je dost a dost, reálná naděje na jejich získání je nejednou […]

Půjčka, která nezklame

Pokud si podnikatel potřebuje půjčit prostředky pro svoji podnikatelskou činnost, není jediný důvod, proč by tak nemohl učinit. Půjčit si samozřejmě může, ale rozhodně by měl napřed přemýšlet, než tak učiní. Protože nabídky poskytovatelů půjček nejsou jedna jako druhá a je záhodno zvolit si správně. Pro mnohé podobné lidi je ideální volbou americká nebankovní hypotéka […]

Jak si může podnikatel pomoci?

Jestliže se podnikatel ocitne ve svízelné finanční situaci, je často jedinou možností, jak se může spasit, nějaká ta půjčka. Protože bez peněz by mohl své podnikání ukončit, bez nich by neměl za co zásobovat svůj provoz, platit zaměstnance, odvádět to, co se odvádět musí, a podobně. Ovšem rozhodně ani zdaleka ne každou půjčku lze označit […]

Půjčit si peníze je velmi snadné

V životě jsou různé situace, kdy se může pocítit nedostatek financí. To by ale neměl být důvod k tomu, abychom se zadlužili tak moc, že nezvládneme splácet částky, které jsme si odsouhlasili s tím, kdo nám peníze zapůjčil. Skutečně je velmi snadné si půjčit, ale dodržet termíny splátek je pro některé neskutečně těžký úkol. Co za tím […]

Nechte si ušít půjčku na míru!

Zápis v registru vám může zkřížit plány. Ovšem ne na dlouho, pokud znáte hypotéku bez registru. Tento chytrý finanční produkt nebankovních společností vám pomůže zvládnout i tu největší krizi.O čem je hypotéka bez registru? Velká výhoda hypotéky bez registru spočívá v tom, že ji můžete získat i v případě, kdy máte zápis v registru. Nicméně hned na začátku je […]

Když firmě chybí peníze

Do finančních nesnází se může dostat vlastně kterákoliv firma. Někdy stačí nevydařený podnikatelský záměr, někdy silná a jindy nekalá konkurence, někdy ji může poškodit nespolehlivý dodavatel či obchodní partner nebo neplatící odběratel, někdy klidně i stát s měnícími se zákony, předpisy či odvody.A co potom? Co dělat, aby se takový podnik vyrovnal s nečekanými a nezvladatelnými potížemi? […]

Operativní a finanční leasing

Leasing znamená pronájem, kdy poskytovatel leasingu (tedy vlastník) dočasně přenechává určitou věc k užívání jinému subjektu (nájemci). Nájemce platí užívání předmětu leasingové společnosti splátky (nájemné).  Finanční pronájem Dlouhodobý pronájem na stanovenou dobu, která je stejná jako doba použitelnosti majetku. Zpravidla ho provádějí tzv. Leasingové společnosti. Nájemce a pronajímatel mezi sebou uzavírají leasingovou smlouvu, podle které se pak tyto služby […]

Přímé zahraniční investice (PZI)

Přímá zahraniční investice je tedy kapitálový výdaj, při kterém daný investor získá takový podíl na základním kapitálu zahraniční firmy, jenž mu dává možnost podílet se na řízení a kontrole této firmy. Za podniky s PZI jsou považovány firmy s více než 10% podílem zahraničního vlastníka, což však nemusí znamenat jeho kontrolu nad danou firmou. Toto přímé investování […]