Přímé zahraniční investice (PZI)

.

Přímá zahraniční investice je tedy kapitálový výdaj, při kterém daný investor získá takový podíl na základním kapitálu zahraniční firmy, jenž mu dává možnost podílet se na řízení a kontrole této firmy. Za podniky s PZI jsou považovány firmy s více než 10% podílem zahraničního vlastníka, což však nemusí znamenat jeho kontrolu nad danou firmou. Toto přímé investování tvoří základ pro vznik nadnárodních korporací.
libra, dolar a euro
Členění PZI
1)Investice na zelené louce
 – investice, které spočívají v celkovém vybudování nového ekonomického subjektu, investor tak může realizovat projekt přesně podle jeho představ, takto vznikla většina závodů v severních Čechách
2)Investice na hnědé louce
 – daná investice je už předpřipravená, investor například může využít opuštěnou továrnu apod.
3)akvizice a fúze
 – akvizice spočívá v násilném přebrání firmy, fúze je naopak přebrání dohodou a zachovají se obě značky
4)Společné podniky (join ventures)
 – podniky spolu spolupracují a dělí se o zisk

Pozitivní efekty PZI
– příliv kapitálu dlouhodobého charakteru
– vytvoření nových pracovních míst
– daňové příjmy do státního rozpočtu
– dostupnost moderních technologií
– stimulace hospodářského růstu
– ochrana životního prostředí, vzhledem k používaným technologiím
– podpora místních aktivit
– zlepšení institucionálního prostředí
graf růstu investic
Negativní efekty PZI
– růst peněžní zásoby a s tím spojené inflační tlaky
– tlak na zhodnocení domácí měny
– nestabilita investic
– závislost domácí ekonomiky na zahraničním kapitálu
– přebírání pracovní síly z místních podniků
– může vytěsnit investice domácích firem (crowding-out efekt)
– vznik duální ekonomiky – na jedné straně upadající domácí firmy a na druhé straně silné zahraniční firmy
– růst závislosti

.

Dochází zde také ke spillover efektu – tedy přelévání. Pracovník zahraniční firmy je nositelem nových znalostí, postupů, má vysokou produktivitu práce a tím se přelévá produktivita práce do domácích podniků.
V České republice je evidováno téměř 4500 firem se zahraniční majetkovou účastí, nejvíce je jich v oblasti financí a zejména ze států Rakousko a Nizozemsko.

Přímé zahraniční investice (PZI)
5 (100%)1
.