Raná péče

Narození dítěte představuje obvykle v rodinách nesmírnou radost. Bohužel ne vždy se narození očekávaného dítěte stává událostí, kterou skutečně provází pocity štěstí. Například, když se dítě narodí s hendikepem nebo je velmi nemocné, rodiče zažívají okamžiky plné bezmoci.Kromě odborné lékařské péče je pro ně určena sociální služba, která se jmenuje raná péče.
miminko v náručí 

Terénní služba

Raná péče spadá podle zákona o sociálních službách 108/2006 mezi terénní služby. Klienty se stávají rodiče a děti se zdravotním hendikepem od narození do 7 let.

Optimální situace je, že rodina by měla dostat ve chvíli, kdy je zjištěna vada nebo porucha dítěte, kromě dostatku informací, také zprostředkování odborné a poradenské pomoci. Cílem je pomoci rodičům naučit se pracovat se zdravotně znevýhodněným dítětem a pomáhat jim k tomu, aby dokázali připravovat svému dítěti optimální podmínky pro jeho rozvoj.

Součástí může být také zapůjčování různých kompenzačních pomůcek nebo pořádání seminářů, školení a vydávání odborných publikací. Některé rodiče možná může nabídnutá pomoc znepokojit, protože si ji mohou spojit se sociálkou.

Ale je třeba si uvědomit, že v případě zdravotně znevýhodněného dítěte čím dříve se začne s důslednou a odbornou péčí, tím přirozeněji bude probíhat v dalších letech také integrace dítěte do společnosti.
novorozeně při focení
Důležité je zmínit situaci, kdy se například narodí dítě s vážným smyslovým hendikepem, kdy jsou uchovány například zbytky sluchu nebo zraku, ale dá se předpokládat progresivní vývoj postižení a úplná ztráta smyslu a je velmi důležité i velmi včasná edukace dítěte (např. naučit dítě mluvit dokud alespoň trochu slyší).
 

Přirozené prostředí

Největší výhodou je, že služba probíhá v domácím ambulantním prostředí, které je pro dítě i rodiče nejpřirozenější. Odborníci přicházejí do rodiny právě proto, aby způsobilost rodičů posílili a poskytli jim psychickou oporu a v těžkých fázích vyrovnávání se rodiny s těžkou realitou představuje raná péče nesmírnou pomoc.