Recyklujeme s otevřenou myslí a srdcem

Co takhle povědět si něco o více o recyklaci a druzích tříděného odpadu?

Sběrné kontejnery na kov se začínají objevovat konečně i v našich českých ulicích. Třídící kontejnery na papír jsou modré barvy, plasty patří do žlutých třídících kontejnerů a sklo se vhazuje do třídících kontejnerů zelených.

Do modrých kontejnerů patří veškerý papír. Ale pozor, nepatří  tam například papír, který je mastný, třeba kartonová krabice od pizzy, kterou jste měli předešlý den k večeři, nebo jinak silně znečištěný papír. Toto již patří do smíšeného odpadu. Taktéž mezi papír nepatří ruličky od toaletního papíru, nebo kartony od vajec. Tyto produkty jsou již několikrát recyklovány a tudíž pro další recyklaci na papír naprosto nevhodné.

Pokud již nemáte žádný tvůrčí nápad, jak je ještě využít, šup s nimi opět do smíšeného odpadu.  Pokud třídíme dokumenty a bankovní výpisy, je třeba je nejprve roztrhat, neboť obsahují osobní údaje a mohlo by dojít k jejich zneužití.

Do žlutých kontejnerů patří všechen plast. Kelímky, lahve, pytlíky a sáčky, obaly od čehokoliv, krabičky, polyester bílý kuličkový, stejně tak termo krabičky od jídel a kartonové krabice s kousky polystyrénu. Zrovna tak recyklujeme i krabice od mléka a různých nápojů. Pozor je třeba dát na kelímky od kávy, kdy víčko a brčko recyklujeme, samotný kelímek však už nepatří do plastů, ale do směsného odpadu.

Zrovna tak z pet lahví odšroubujeme víčko a svlékneme folii s potiskem, která je na lahvích navlečena. Plasty nevymýváme, ale důkladně sešlápneme. Stojí také za zamyšlení, zda použít některé plastové obaly na vícero krát, aby se prodloužila jejich doba použitelnosti. V žádném případě plasty nepálíme, jejich zplodiny jsou toxické.

Do zelených kontejnerů vhazujeme veškeré sklo, ať už bílé, nebo barevné. Všechny nevratné lahve, tabulové sklo a sklenice. Před vyhozením není třeba odstraňovat etikety a víčka. Do kontejneru na sklo nepatří keramika, porcelán, žárovky, autosklo, drátované sklo, a zrcadla.